Copyright © 2005 by "Your Name"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: yourname@domain.com
Jaroslav Kovářík a syn - kovarikcb@elsatnet.cz
Fotografie přírody-www.fotokovarik.cz
Rovnokřídlí
Blanokřídlí
Brouci
Motýli denní
Motýli noční
Škvoři a ploštice
Ostatní hmyz
Vážky
Dvoukřídlí
Copyrigh © 2011 by "Marie Kovarikova"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kovarikcb@elsatnet.cz
V případě zájmu o publikační či reklamní použití fotografií kontaktujte přímo autora.
Fotografie z těchto stránek můžou posloužit k volnému prohlížení, jako školní pomůcky na školních výletech, k poznávání krás naší přírody.