Copyright © 2005 by "Your Name"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: yourname@domain.com
Jaroslav Kovářík a syn - kovarikcb@elsatnet.cz
Fotografie přírody-www.fotokovarik.cz
Rosnička zelená
Skokan hnědý
Skokan štíhlý
Kuňka žlutobřichá
Ropucha obecná
Skokan skřehotavý
Skokan zelený
Copyrigh © 2011 by "Marie Kovarikova"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kovarikcb@elsatnet.cz